Call : +91- 9342133490 | 9483524400

Videos

Ganesha making @ magichive

Ganesha making @ magichive

IIM (B) session

IIM (B) session

Chetana Sept/Nov 2013

Chetana Sept/Nov 2013

Storytelling with Rashmi

Storytelling with Rashmi

Children@MagicHive

Children@MagicHive

Ganesha making @ MagicHive Sept 2013

Ganesha making @ MagicHive Sept 2013

Chetana (June 2013)

Chetana (June 2013)

Story Doing for Adults

Story Doing for Adults

Exploring Wednesdays

Exploring Wednesdays

Celebrating X-Mas

Celebrating X-Mas

Using Wool

Using Wool

Clay Modelling

Clay Modelling